Acasă / Evenimente / Proiect de cercetare: finanţarea traficului de fiinţe umane în România

Proiect de cercetare: finanţarea traficului de fiinţe umane în România

Cercetarea face parte din proiectul FINOCA 2 .0  – Financing Organised Crime Activities – focus on Human Trafficking, finanţat de Comisia Europeană. Proiectul se desfăşoară în 10 state membre UE.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea activităţii de prevenire și combatere a traficului de persoane / minori (THB) în UE prin promovarea utilizării proactive a investigaţiilor financiare și a cooperării operative. La nivel de obiective specifice, proiectul îşi propune (1 )să contribuie la o mai bună înțelegere a aspectelor financiare ale THB și, astfel, să promoveze utilizarea proactivă și mai largă a investigațiilor financiare; 2) să examineze modul în care utilizarea în creștere a internetului de către reţelele de trafic de fiinţe umane a schimbat perspectivele financiare ale activităților lor și să identifice tendințele emergente; 3) să faciliteze schimbul de experiență și de bune practici între autoritățile de aplicare a legii și, astfel, să promoveze cooperarea operativă mai activă în ceea ce privește investigațiile financiare privind THB.

 

The overall aim of the project is to improve prevention and countering of THB in the EU through promoting more pro-active use and operational cooperation with regard to financial investigations of THB criminal networks. With that aim in mind the project has set up the following objectives: 1) To contribute to a better understanding of the overall financial aspects of THB and thus promote pro-active and wider use of financial investigations; 2) To examine how the rising use of the Internet by THB criminal entrepreneurs has changed the financial aspects of their activities and map emerging trends; 3) To facilitate exchange of experience and good practices between law-enforcement authorities and thus promote more active operational cooperation with regard to financial investigations of THB.

Citește și

Practica de specialitate și voluntariat la Centrul Syene pentru Educație

Centrul Syene pentru Educație anunță demararea unui program intern de voluntariat pentru studenţi, în condițiile …