Acasă / Proiecte / Proiecte finalizate / Consiliere profesională pentru studenții psihologi, șanse în plus pentru o carieră de succes

Consiliere profesională pentru studenții psihologi, șanse în plus pentru o carieră de succes

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi pregătirea pentru exercitarea profesiei de psiholog a 280 de studenţi la psihologie, în cele 10 luni de implementare.

Obiective specifice

  1. Creşterea capacităţii a 280 de studenţi la psihologie să îşi caute şi să se integreze uşor la un loc de muncă, după finalizarea studiilor, prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientarea profesională.
  2. Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a normelor ce guvernează exercitarea profesiei de psiholog pentru 280 de studenţi la psihologie.

Grup țintă

Grupul ţintă a fost format din 280 de studenţi la specializarea Psihologie, atât studii de licenţă, cât şi studii de masterat de la următoarele facultăţi cu care au fost încheiate protocolae de colaborare: Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Spiru Haret şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Hyperion.

Activități principale și rezultate atinse

  • În cadrul campaniei de informare pentru studenţi privind oportunităţile de consiliere şi orientare profesională au fost realizate 10 întâlniri de informare a studenţilor despre oportunităţile proiectului, 10 dezbateri despre egalitate de sanse şi dezvoltare durabila, o secţiune de forum a proiectului cu discuţii despre profesia de psiholog.
  • Au fost desfăşurate 28 stagii de consiliere vocaţională şi profesională, pentru cei 280 de studenţi, formându-se grupe a câte 10 participanţi. În cadrul şedinţelor de consiliere au fost utilizate materialele şi instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului. Studenţii şi-au identificat interesele vocaţionale, şi anume ce ramură a psihologiei ar fi cea mai potrivită lor, cum să îşi întocmească un CV şi o scrisoare de intenţie corecte, relevante şi atragatoare pentru angajatori, cum să studieze şi să înţeleagă piaţa muncii, dorinţele angajatorilor, caracteristicile muncii de psiholog în organizaţii sau în cabinete individuale, care sunt modalităţile de exercitare a profesiei şi normele care o guvernează.

Perioada de implementare a proiectului

05.05.2014-05.03.2015

Finanțator

Co-finanțat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/142075

Partener

Colegiul Psihologilor din România

Buget

Valoarea totală eligibilă a proiectului = 939.482,33 lei

Valoarea finanţării nerambursabile acordată din Fondul Social European = 808.920,59 lei

Valoarea finanţării nerambursabile acordată din Bugetul Naţional = 111.772,09 lei

Contribuţia eligibilă a Beneficiarului = 18.789,65 lei

Publicații

  • Studiu privind tranziţia de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii la psihologie
  • Ghid privind formele de exercitare a profesiei de psiholog
  • Ghid privind regimul juridic aplicabil actelor profesionale ale psihologilor
  • Ghid privind standardele de calitate în serviciile psihologice

Site-ul proiectului

http://consiliere-syene.copsi.ro

Citește și

Investiții în psihologii de mâine

Obiectiv general Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi pregătirea …