Acasă / Proiecte / Proiecte finalizate / Investiții în psihologii de mâine

Investiții în psihologii de mâine

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi pregătirea inserţiei pe piaţa muncii a 150 de studenţi la psihologie, în cele 6 luni de implementare. Prin implementarea activităţilor de practică în cabinete de psihologie au fost îmbunatăţite competenţele profesionale practice a 150 de studenţi la psihologie, iar prin furnizarea de servicii de consiliere și orientarea profesională a crescut capacitatea a 150 de studenți la psihologie să își caute și să se integreze ușor la un loc de muncă, după finalizarea studiilor.

Obiective specifice

  1. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale practice a 150 de studenţi la psihologie, prin furnizarea de stagii de practică şi vizite de studiu.
  2. Creşterea capacităţii a 150 de studenţi la psihologie să îşi caute şi să se integreze uşor la un loc de muncă, după finalizarea studiilor, prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientarea profesională.

Grup țintă

Grupul ţintă a fost format din 150 de studenţi la specializarea Psihologie, atât studii de licenţă, cât şi studii de masterat de la următoarele facultăţi cu care au fost încheiate protocolae de colaborare: Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti şi Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Activități principale și rezultate atinse

  • Activitatea de informare a studenţilor privind stagiile de practică şi consiliere profesională a avut drept rezultate organizarea şi desfăşurarea a şase întâlniri de informare a studenţilor despre oportunităţile proiectului ce au inclus discuţii despre egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă, precum şi publicarea unui ghid privind cariera studentului la psihologie.
  • Activitatea de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregatire practică a avut drept rezultate elaborarea unei metodologii de organizare a stagiilor de practică, încheierea a 150 de convenţii cadru privind efectuarea stagiilor de practică, organizarea a 15 grupe de practică la 5 cabinete individuale de psihologie/ societăţi civile profesionale de psihologie, desfăşurarea a 15 stagii de practică în perioada 01.10.2015 – 04.12.2015. Cei 150 de studenţi care au participat la stagiile de practică au beneficiat de servicii de medicină a muncii şi de servicii de sănătate şi securitate în muncă. Studenţii au beneficiat şi de o subvenţie, acordată în funcţie de numărul de ore de practică realizate. Cei mai buni 20 de studenţi au participat la un schimb de experienţă cu studenţii şi profesorii de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Babeş-Bolyai, precum şi la discuţii cu angajatorii din Cluj-Napoca. În cadrul stagiilor de practică a fost abordată tema nondiscriminării în cadrul profesiei de psiholog.
  • Activitatea de consiliere şi orientare profesională a avut drept rezultate elaborarea unei metodologii de consiliere profesională, organizarea a 15 grupe de consiliere şi desfăşurarea a peste 30 de şedinţe de consiliere cu studenţii. Fiecare student a primit un raport individual pentru orientarea în cariera de psiholog. În cadrul şedinţelor de consiliere au fost abordate două teme de interes pentru studenţi: discriminarea la locul de muncă şi formele de exercitare a profesiei de psiholog, după finalizarea studiilor.

Perioada de implementare a proiectului

03.07.2015- 31.12.2015

Finanțator

Co-finanțat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/189/2.1/G/155776

Partener

Colegiul Psihologilor din România

Buget

Valoarea totală eligibilă a proiectului = 675.353,84 lei

Valoarea finanțării nerambursabile acordată din Fondul Social European = 581.498,56 lei

Valoarea finanțării nerambursabile acordată din Bugetul Național = 80.348,20 lei

Contribuţia eligibilă a Beneficiarului = 13.507,08 lei

Publicații

  • Ghid privind cariera studentului la psihologie
  • Ghid înfiinţare pentru cabinetul individual de psihologie
  • Ghid privind organizarea practicii studenților la psihologie de către potențialii angajatori ai psihologilor

Site-ul proiectului

http://practica-syene.copsi.ro

Citește și

Consiliere profesională pentru studenții psihologi, șanse în plus pentru o carieră de succes

Obiectiv general Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi pregătirea …