Acasă / Noutăți / Proiect de cercetare: contrabanda cu ţigări pe ruta balcanică

Proiect de cercetare: contrabanda cu ţigări pe ruta balcanică

Contrabanda cu ţigări pe ruta balcanică: abordarea lacunelor instituţionale şi corupţiei

Balcanii sunt de mult timp o rută comercială cheie pentru diferite bunuri ilicite – droguri, armament, trafic de persoane şi migranţi etc. Din 2000, Grecia a devenit un punct cheie de intrare și o sursă de țigări de contrabandă. După intrarea în Grecia, tigările aşa numite «cheap whites» au fost distribuite mai departe fie în Italia și Europa de Vest, fie prin Bulgaria și România pe piețele din Europa Centrală. Acesta a fost începutul construcţiei unei infrastructuri durabile și greu de combătut de criminalitate transnațională . În afară de aceasta, crima organizată din Bulgaria este în mare măsură implicată  în dezvoltarea unor fabrici clandestine pentru producerea mărcilor “contrafăcute” sau “whites” în diverse țări din Uniunea Europeană. În plus, Bulgaria, Italia, Grecia și România sunt primele patru state din UE în ceea ce privește percepţia corupţiei în conformitate cu indicatorul Controlul corupției al Indicatorilor Guvernării Globale (WB, 2014), precum și conform celui mai recent Index de percepție a corupției (Transparency International, 2016).

În acest context, proiectul are trei obiective specifice: 1) evidenţierea lacunelor instituționale care împiedică o reacție eficientă împotriva comerțului ilicit cu produse din tutun și propunerea unei metode de evaluare a performanțelor instituțiilor la nivel regional; 2) examinarea rolul corupției ca factor favorizant pentru comerțul ilicit al produselor din tutun, precum și elaborarea unei metode de evaluare a acesteia la nivel regional; 3) promovarea unor acțiuni legislative și politice mai eficiente, bazate pe dovezi și determinarea autorităților din Bulgaria, Italia, Grecia și România să-și intensifice eforturile pentru a stopa aceste activități de criminalitate organizată și corupţie.

Proiectul de cercetare Contrabanda cu ţigări pe ruta balcanică: abordarea lanunelor instituţionale şi corupţiei este coordonat de grupul CSD şi este unul dintre cele 32 de proiecte selectate din mai mult de 200 de propunere în cadrul primei runde de finanţare a PMI IMPACT – o inițiativă globală dedicată sprijinirii luptei împotriva comerțului ilicit și a infracțiunilor conexe. Echipa de cercetare implică experți din Bulgaria (CSD), Italia (Intellegit), România (SCE), precum și trei cercetători criminologi independenți din Grecia. În următorii doi ani, proiectul va elabora instrumente pentru evaluarea performanțelor și a riscurilor de corupție ale autorităților de aplicare a legii și ale autorităților fiscale în ceea ce privește comerțul ilicit cu tutun.

 

The illicit trade of tobacco products along the Balkan route: addressing institutional gaps and corruption

The Balkans have long been a key route for various illicit goods and flows – drugs, firearms, human trafficking and human smuggling, etc. Since 2000 Greece became a key entry point and a source of ‘illicit white’ cigarettes. Upon entering Greece, the ‘illicit whites’ were further trafficked either to Italy and Western Europe or through Bulgaria and Romania to Central European markets. This was the onset of a resilient and hard to curb transnational criminal infrastructure. Apart from that Bulgarian organized crime is extensively involved in setting up clandestine factories for production of ‘counterfeited’ or ‘illicit white’ brands in various countries across the EU. Furthermore Bulgaria, Italy, Greece and Romania are the four top-ranking in the EU in terms of levels of perceived corruption according to the Control of Corruption indicator of the World Governance Indicators (WB, 2014), as well as according to the most recent Corruption Perception Index (Transparency International, 2016).

Against this background, the current initiative aims are threefold: 1) to bring to light the institutional gaps impeding the effective response to the illicit trade of tobacco products and propose a method for evaluating institution’s performance at regional level; 2) to examine the role of corruption as crime enabling factor for illicit trade of tobacco products, as well as suggest a method to assess it on regional level; 3) to advocate for more effective, evidence-based legislative and policy actions, and to put pressure on the relevant authorities in Bulgaria, Italy, Greece and Romania to step up their efforts to curb these organised crime activities and related corruption.

The research initiative The illicit trade of tobacco products along the Balkan route: addressing institutional gaps and corruption is led by CSD group and is among the 32 projects, selected from more than 200 proposals in the first funding round of PMI IMPACT– a global initiative dedicated to support fight against illicit trade and related crimes. The research team involves experts from Bulgaria (CSD), Italy (Intellegit), Romania (SCE), as well as three independent criminology researchers from Greece. Over the next two years, the project will elaborate tools for performance evaluation and corruption risk assessment of law enforcement and revenue authorities with regards to illegal tobacco trade.

—————————————————————————————————————————

Contact:

Atanas Rusev, Project manager

atanas.rusev@csd.bg

Citește și

Sesiunile de etică și conformitate: Frauda în timpul CoViD-19

European Ethics & Compliance Association, în parteneriat cu Centrul Syene pentru Educație și Centrul de …