Acasă / Proiecte / Politici publice pentru Educație (EDUPOL)

Politici publice pentru Educație (EDUPOL)

Proiectul “Politici publice pentru Educație (EDUPOL)”

Finanțator: Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Beneficiar: Asociația Centrul Syene pentru Educație, București

Partener: Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, Iași

Scop: Obiectivul general al proiectului consta în dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali cu misiune în domeniul educaþiei (inclusiv asociațiile de părinți și sindicatele din învățământ) de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, implicarea acestor organizații în consultările aferente elaborării noii legi a educației naționale și promovarea unor mecanisme de monitorizare și implicare care să consolideze consultarea, transparența și standardizarea în administrația publică din domeniul educației.

Obiective specifice:

  1. Creșterea capacității a 15 ONG-uri de a formula si promova politici publice alternative si de a înființa și participa la o rețea pe teme urgente si relevante de politici publice pentru domeniul educației, și anume utilizarea ITC în educație și utilizarea curriculumului la decizia școlii (CDȘ);
  2. Dezvoltarea si promovarea a unui mecanism de monitorizare și a 2 politici publice alternative în domeniul educației.

Rezultate:

  1. Rezultat proiect 1 – Personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniul advocacy si politici publice pentru educație.
  2. Rezultat proiect 2 Politica publica alternativa în domeniul utilizarii ITC elaborată.
  3. Rezultat proiect 3 Politică publică alternativă în domeniul Curriculum-ului la Decizia Scolii (CDȘ) elaborată
  4. Rezultat proiect 4 – Instrument independent de monitorizare a politicii publice privind Curriculum-ului la Decizia Școlii (CDȘ).
  5. Rezultat proiect 5 – Politica publică alternativă în domeniul CDS promovată și acceptată

Data de începere: 27.03.2018 Perioada de implementare: 16 luni Valoarea toatală a proiectului: 878,609 lei din care Valoarea eligibilă = 878,609 lei din care Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului = 17,572.18 lei Valoarea eligibilă nerambursabilă = 861,036.82 lei din care

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European = 723,131.98 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national = 137,904.84 lei).

Anunțuri de proiect

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitati: www.fonduri-ue.ro www.fonduriadministratie.ro Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.