Acasă / Cursuri / Rețeaua EduPol pentru susținerea reformei în educație

Rețeaua EduPol pentru susținerea reformei în educație

Asociația Centrul Syene pentru Educație (www.syene.ro) și Asociația pentru Economia Cunoașterii (www.cunoastere.org) anunță lansarea proiectului Politici Publice pentru Educație (EDUPOL), cod SIPOCA 171, cod MySMIS 112405, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul își propune să dezvolte capacitatea organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali cu misiune în domeniul educației de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, implicarea acestor organizații în consultările aferente elaborării noii legi a educației naționale și promovarea unor mecanisme de monitorizare și implicare care să consolideze consultarea, transparența și standardizarea în domeniul educației.

În cadrul proiectului va fi constituită rețeaua EduPol, care va lucra la elaborarea și promovarea a două politici publice alternative: (1) Politica publică alternativă privind utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor în sistemul educațional și (2) Politica publică alternativă privind Curriculum la Decizia Școlii. Cele două politici publice alternative vor fi prezentate și discutate în cadrul a 14 dezbateri publice organizate la Bacău, București, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași și Timișoara. În acest sens partenerii de proiect invită organizațiile neguvernamentale interesate de aceste teme să își exprime disponibilitatea de aderare la rețeau EduPol. Membri rețelei EduPol vor participa la cursuri în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și abilitaților în domeniul advocacy și politici publice.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 16 luni, având o valoare totală și eligibilă de 878,609 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (Uniunea Europeană) este de 723,131.98 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 137,904.84 lei.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați: Radu Nicolae, manager de proiect, tel. 0723668808, e-mail: radu.nicolae@syene.ro

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitati: www.fonduri-ue.ro www.fonduriadministratie.ro Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Citește și

Ora “altfel” – petiție online

Vă invităm să contribuiți la creșterea calității învățământului din România semnând pentru materii opționale mai …