Acasă / Evenimente / Curs “Politici publice și advocacy”

Curs “Politici publice și advocacy”

Asociația Centrul Syene pentru Educație (ACSE) și Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii (APEC) anunță organizarea a două sesiuni de formare în domeniul politicilor publice și advocacy pentru reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale (ONG). ACSE și APEC selectează 30 de participanți, câte 15 participanți la fiecare sesiune de formare. Participanții vor fi selectați din cadrul ONG-urilor care doresc să participe alături de ACSE și APEC la promovarea politicilor publice alternative în domeniul curriculumului la decizia școlii și integrării noilor tehnologii în domeniul educației.

Mai multe detalii despre politicile publice alternative dezvoltate în cadrul proiectului puteți citi accesând următoarele link-uri:
Prezentare politicilor publice alternative
Analiza modului de organizare și derulare a curriculumului la decizia școlii


Cursurile vor avea loc în Municipiul Iași, Hotel Majestic în următoarele perioade:
• Sesiunea 1: 14-16.03.2019 (joi-sâmbătă) pentru 15 participanți;
• Sesiunea 2: 21-23.03.2019 (joi- sâmbătă) pentru alți 15 participanți.

Agenda cursului poate fi descărcată de aici.

Toate costurile pentru participarea la curs (transport, cazare, masă) sunt asigurate de Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii. Participarea la curs nu implică niciun cost. Cursurile se desfășoară în regim autorizat pentru competențe comune, competențe sociale și civice.

Pentru a vă înscrie la unul dintre cele două cursuri, vă rugăm să accesați următorul formular de înscriere: http://cursedupol.questionpro.com/

Rugăm să se înscrie doar persoanele care au susținerea/sprijinul unei organizații neguvernamentale. Pot fi acceptate și mai multe persoane din partea aceleași organizații neguvernamentale.
Selecția participanților se va realiza în baza următoarelor criterii: egalitatea între bărbați și femei, nediscriminarea, motivația de participare, ONG-uri cu mandat și activitate relevante în domeniul educației, întărirea capacitații de a lucra in rețea, nevoile de formare. Toate aceste elemente se regăsesc în formularul de înscriere disponibil aici: http://cursedupol.questionpro.com/

La finalul cursului, în ultima zi de curs (sâmbătă), participanții vor susține un colocviu ce constă într-un test grilă cu 10 întrebări și prezentarea unui proiect de advocacy privind politicile publice alternative în domeniul CDȘ și al noilor tehnologii. Proiectele de advocacy vor fi construite în grup de participanți pe parcursul cursului. Formatul de proiect de advocacy va fi pus la dispoziția participanților la începerea cursului pentru a își nota ideile principale. După susținerea colocviului, participanții vor primi diplome de absolvire a cursului.
Înscrierile sunt deschise în perioada 05.02.2019 – 05.03.2019.
Cursul face parte din proiectul Politici publice pentru educație EDUPOL, Cod SIPOCA: 171, Cod MySMIS2014: 112405, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
Pentru alte detalii sau întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa office@syene.ro

Citește și

Ora “altfel” – petiție online

Vă invităm să contribuiți la creșterea calității învățământului din România semnând pentru materii opționale mai …