Acasă / Publicații / Publications
competente-sociale-civice

Publicații / Publications

Publicaţii 2019

pdf-icon Comerțul ilegal cu țigarete de-a lungul rutei balcanice. Măsurarea vulnerabilităților și amenințărilorThe Illicit Cigarette Trade along the Balkan Route. Measuring Vulnerabilities and Threats

pdf-icon Evaluarea performanței la nivel regional a autorităților cu atribuții în combaterea comerțului ilicit/contrabandei cu țigarete

pdf-icon  Performance assessment on regional level of authorities with mandate to combat illicit trade in cigarettes

pdf-icon Analiza modului de organizare și derulare a curriculumului la decizia școlii

pdf-icon Analysis of the way the curriculum according to the school’s decision is organized and run

pdf-icon Financing of Trafficking in Human Beings in Romania

Publicaţii 2018

pdf-icon Integration of new and emerging technologies in the Romanian educational system

pdf-icon Integrarea tehnologiei în sistemul educațional românesc

pdf-icon Evaluarea contrabandei cu produse din tutun în România: vulnerabilități instituționale

pdf-icon Vulnerability Assessment of Illicit Trade in Tobacco Products in Romania

Anunțuri proiect SIPOCA 171/MySMIS 112405 (până la dezvoltarea paginii de proiect)

– Anunț publicitar pentru achiziția de materiale promoționale și tipărituri (10.04.2018)

Publicaţii 2017

pdf-icon Cigarettes smuggling: routes and patterns

Publicaţii 2015

pdf-icon Ghid privind cariera studentului la psihologie

pdf-icon Ghid înfiinţare pentru cabinetul individual de psihologie

pdf-icon Ghid privind organizarea practicii studenților la psihologie de către potențialii angajatori ai psihologilor

pdf-icon Studiu privind tranziţia de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii la psihologie

pdf-icon Ghid privind formele de exercitare a profesiei de psiholog

pdf-icon Ghid privind regimul juridic aplicabil actelor profesionale ale psihologilor

pdf-icon Ghid privind standardele de calitate în serviciile psihologice